PREZENTARE


Sisteme de Conducere a Fabricatiei (SCF) - anul IV

Cursul transfera cunostinte in domeniul sistemelor distribuite de conducere a structurilor de fabricatie robotizate din intreprinderi de productie. Cursul abordeaza probleme de arhitectura a sistemelor informatice de conducere a proceselor de fabricatie si de dezvoltare de aplicatii de planificare, rutare si control al executiei proceselor specifice in mediu CIM (Fabricatie Integrata cu Calculator) si RV (robotica cu Vedere artificiala).

Obiectivele cursului sunt:

•  Intelegerea metodelor si algoritmilor de planificare a productiei, alocarea resurselor, rutarea produselor si conducerea automata a proceselor de prelucrare si transport in celule de fabricatie, cu obiectivele: eficienta economica, agilitate si robustete dirijate de sisteme informatice interconectate.

•  Explicarea modurilor de operare si a principiilor de programare a robotilor industriali pentru realizarea operatiilor de transport, manipulare si prelucrare a materialelor.

•  Prezentarea principiilor de functionare a sistemelor robot-vedere artificiala pentru ghidarea vizuala a miscarii si controlul de calitate a produselor.

•  Prezentarea functiilor si arhitecturii unui Sistem Holonic de executie a fabricatiei si a cadrului de implementare multi-agent cu inteligenta distribuita, cu automatizare dirijata de produs si reconfigurare dinamica a resurselor pentru productie sustenabila.

•  Dobandirea cunostintelor privind metode si instrumente ale Inteligentei Artificiale aplicate in procesarea si conditionarea (detectia, recunoasterea, localizarea, masurarea, inspectia) fluxului de materiale prin prelucrari complexe de imagini.

Curs: Prof. dr. ing. Theodor Borangiu; Sl.dr.ing. Silviu Raileanu

Laboratoare:

    • Florin Anton;
    • Silviu Raileanu.